Sigortalarımız

Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ tarafından sağlanan kredili hayat sigortası ile kredi vadeniz boyunca ödemelerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Teminat:

Kredinin vadesi boyunca gerçekleşebilecek kredi sahibinin yaşam kaybı riski, teminat altına alınır.


Teminat tutarı:

Kredinin ana parası kadar olup, kredi vadesi içinde sigortalının yaşam kaybı durumunda kredi borcu ödenir ve ödendikten sonra varsa kalan tutar Kanuni Varislere ödenir.


Sigorta Süresi:

Sigorta süresi, kredi vadesiyle uyumludur.